XE TRỘN HOWO xebonxeben.com
a TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE TẢI - XE CHUYÊN DÙNG TẠI MIỀN NAM

XE TRỘN HOWO

xe bồn trộn howo 12 khối

Giá: 950.000.000 VND

xe tải howo trộn bê tông

Giá: 950.000.000 VND

xe bồn trộn bê tông

Giá: 950.000.000 VND

xe trộn howo 12 khối

Giá: 950.000.000 VND

xe trộn bê tông

Giá: 950.000.000 VND