XE TẢI ISUZU xebonxeben.com
a TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE TẢI - XE CHUYÊN DÙNG TẠI MIỀN NAM

XE TẢI ISUZU

XE TẢI ISUZU 1,4 TẤN

Giá: 500.000.000 VND

XE TẢI ISUZU THÙNG BẢO ON

Giá: 550.000.000 VND

ISUZU QKR77HE4 THÙNG KÍN

Giá: 450.000.000 VND

XE TẢI ISUZU 1,9 TẤN

Giá: 550.000.000 VND

XE TẢI ISUZU 2T9

Giá: 550.000.000 VND

XE TẢI ISUZU 3T5 THÙNG KÍN

Giá: 700.000.000 VND

XE TẢI ISUZU 5T5 THÙNG BẠT

Giá: 750.000.000 VND

XE TẢI ISUZU 3T5

Giá: 620.000.000 VND

XE TẢI ISUZU 6T2 THÙNG BẠT

Giá: 820.000.000 VND

XE TẢI ISUZU 5T5 THÙNG KÍN

Giá: 750.000.000 VND

XE TẢI ISUZU 6T2 THÙNG KÍN

Giá: 820.000.000 VND

XE TẢI ISUZU 8T THÙNG BAT

Giá: 1.200.000.000 VND

XE TẢI ISUZU 8 TẤN THÙNG KÍN

Giá: 1.200.000.000 VND

XE TẢI ISUZU 15 TẤN THÙNG BẠT

Giá: 1.600.000.000 VND

XE TẢI ISUZU 15 TẤN THÙNG KÍN

Giá: 1.600.000.000 VND