XE TẢI HYUNDAI xebonxeben.com
a TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE TẢI - XE CHUYÊN DÙNG TẠI MIỀN NAM

XE TẢI HYUNDAI

XE TẢI HYUNDAI HD99 GẮN CẨU

Giá: 800.000.000 VND

XE TẢI H150 THÙNG BẢO ÔN

Giá: 450.000.000 VND

XE TẢI HYUNDAI 75S 3T5

Giá: 600.000.000 VND