xebonxeben.com
a TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE TẢI - XE CHUYÊN DÙNG TẠI MIỀN NAM

SẢN PHẨM

XE TẢI HINO 8 TẤN FG

Giá: 1.200.000.000 VND

Xe tải hino FC 6T4

Giá: 650.000.000 VND

XE TẢI HINO FG 8 TẤN

Giá: 1.200.000.000 VND

xe tải hino 15 tấn chở heo

Giá: 1.850.000.000 VND

XE TẢI HINO 8 TẤN THÙNG NHÔM

Giá: 1.200.000.000 VND

XE TẢI HINO 8 TẤN TIÊU CHUẨN

Giá: 1.200.000.000 VND

XE TẢI HINO 8 TẤN THÙNG NGẮN

Giá: 1.200.000.000 VND

XE TẢI HINO 8 TẤN THÙNG DAI

Giá: 1.200.000.000 VND

XE TẢI HINO FL THÙNG NGẮN

Giá: 1.600.000.000 VND

XE TẢI HINO FL THÙNG DÀI

Giá: 1.600.000.000 VND

XE TẢI HINO FL 16 TẤN

Giá: 1.600.000.000 VND

XE TẢI HINO 8 TẤN

Giá: 1.200.000.000 VND

XE TẢI HINO 15 TẤN

Giá: 1.600.000.000 VND

XE BEN HINO 11 KHỐI

Giá: 1.700.000.000 VND

XE TẢI HINO 16 TẤN GẮN CẨU

Giá: 2.200.000.000 VND

XE TẢI HYUNDAI HD99 GẮN CẨU

Giá: 800.000.000 VND

XE TẢI H150 THÙNG BẢO ÔN

Giá: 450.000.000 VND

XE TẢI HYUNDAI 75S 3T5

Giá: 600.000.000 VND

XE TẢI HINO 9.4 TẤN GẮN CẨU

Giá: 1.200.000.000 VND

XE BEN HINO 15 TẤN

Giá: 1.700.000.000 VND

XE BEN HINO 5 TẤN

Giá: 550.000.000 VND

XE BEN HINO FM

Giá: 1.700.000.000 VND

ISUZU QKR77HE4 THÙNG KÍN

Giá: 450.000.000 VND